ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

O Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Αλέξανδρος N. Μουσούρος, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοθεραπείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, προσεγγίζοντας με απόλυτο σεβασμό και επαγγελματισμό τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

 

Έχοντας δημιουργήσει 2 υπερσύγχρονους και φιλόξενους χώρους, στο Ναύπλιο και το Αργός, στοχεύει στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να νιώσουν άνετα και να μιλήσουν για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Αναλυτικότερα, ο Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Αλέξανδρος N. Μουσούρος, προσφέρει υπηρεσίες:

  • Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης.
  • Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας.
  • Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
  • Κλινικής Αξιολόγησης.
  • Ομάδες Σχολών Γονέων.
  • Ομάδες Εφήβων.
  • Online Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, μέσω της πλατφόρμας Zoom.
  • Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας.
  • Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας ατομικές και ομαδικές.
  • Συνεδρίες Συμβουλευτικής και Κλινικής Αξιολόγησης στην Αγγλική Γλώσσα.

Θεραπεία Αποδοχής
και Δέσμευσης (ΘΑΔ)

Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης είναι μία νέα θεραπευτική παρέμβαση, που εφαρμόζεται αυτούσια ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις και τεχνικές. Μία μετεξέλιξη της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας – Τρίτο Κύμα Γνωσιακών Θεραπειών, με μεγάλο εύρος εφαρμογής, όπως: Πόνος, Κατάθλιψη, Άγχος, Κατάχρηση Ουσιών, Απώλεια βάρους, Καρκίνος, Διατροφικές διαταραχές, κ.ά.

 

Επίσης, η εφαρμογή της μπορεί να αφορά και πιο απλά, καθημερινά θέματα, με σκοπό το άτομο να ζει μία ζωή με νόημα, βάσει των βαθύτερων επιθυμιών του.

Γνωσιακή
Συμπεριφοριστική Θεραπεία

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ), είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η οποία απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος ψυχολογικών προβλημάτων και ψυχικών ασθενειών. Επίσης, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε ανθρώπους διαφορετικών νοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σε διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες, και σε διαφορετικά πλαίσια (ιδιωτικό γραφείο, νοσοκομείο, κλινικό περιβάλλον, σχολείο, κ.ά.).

 

Η ΓΣΘ είναι μία σχετικά βραχείας διάρκειας ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εστιασμένη στο/στα πρόβλημα-τα του παρόντος, χωρίς όμως να απαξιώνει και να αφήνει έξω από τη θεραπεία προβλήματα και θέματα του παρελθόντος. Η ειδοποιός διαφορά της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας συγκριτικά με άλλες παλαιότερες παρεμβάσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση και προσέγγιση του παρόντoς και του παρελθόντoς, είναι ότι η ΓΣΘ αναλύει καταστάσεις και προβλήματα του παρελθόντoς αν και εφόσον αυτά τα προβλήματα και οι καταστάσεις σχετίζονται άμεσα με το παρόν ή παρόντα πρόβλημα-τα, συντηρώντας το/τα ή/και ενισχύοντας το/τα. Βασικό στοιχείο της ΓΣΘ, είναι η δημιουργία μίας καλής θεραπευτικής σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

 

Η θεραπευτική σχέση στη ΓΣΘ λειτουργεί ως το ασφαλές ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, στο οποίο ο θεραπευόμενος μπορεί να μοιραστεί θέματα και προβλήματα του, εισπράττοντας κατανόηση, ενδιαφέρον και ενσυναίσθηση από τον θεραπευτή. Ένα ακόμη βασικό στοιχείο της ΓΣΘ είναι ο συνεργατικός εμπειρισμός, όπου θεραπευτής με θεραπευόμενο θέτουν από κοινού στόχους και δουλεύουν μαζί ως προς την επίτευξή τους. Επίσης από κοινού (συνεργατικά), γίνεται και ο έλεγχος της ρεαλιστικότητας των αντιλήψεων του θεραπευόμενου, μετατρέποντάς τες σε υποθέσεις, ελέγχοντας την εγκυρότητά τους με τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων από την καθημερινότητα (εμπειρισμός).

 

Τέλος, ο ρόλος του θεραπευόμενου στη ΓΣΘ είναι ενεργός, πάντα υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις του Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού Ψυχοθεραπευτή.

Που βασίζεται η Γνωσιακή
Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

H Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στη γνωσιακή αρχή, κατά την οποία δεν είναι οι καταστάσεις καθεαυτού «προβληματικές», αλλά ο τρόπος που προσεγγίζει το άτομο την εκάστοτε κατάσταση και η νοηματοδότηση που της αποδίδει καθιστούν την κατάσταση προβληματική ή μη. Κατ’ επέκταση, το γνωσιακό επίπεδο (επίπεδο σκέψης), επηρεάζει το συναισθηματικό επίπεδο (συναισθήματα), όπου στη συνέχεια υπάρχει αντίκτυπο στην έκδηλη συμπεριφορά του ατόμου.

 

Η έκδηλη συμπεριφορά κατ’ επέκταση συνακολουθείται από συνέπειες, οι οποίες καταλήγουν πάλι στο γνωσιακό επίπεδο (επίπεδο σκέψης). Με αυτή τη σειρά (σκέψεις à συναισθήματα à συμπεριφορά à συνέπειες à σκέψεις) και αλληλεπιδρώντας με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, δημιουργούνται και παγιώνονται οι φαύλοι κύκλοι.

 

Ο σκοπός της ΓΣΘ βάσει της γνωσιακής αρχής, είναι να εντοπιστούν οι φαύλοι κύκλοι κάθε ατομικής περίπτωσης με απώτερο σκοπό τη γνωσιακή αναδόμηση. Δηλαδή, αφού ο θεραπευόμενος εντοπίσει τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης του υπό την καθοδήγηση του Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού Ψυχοθεραπευτή, με τη χρήση γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών να τους αμφισβητήσει και να τους αντικαταστήσει με νέους πιο λειτουργικούς τρόπους σκέψης. Υπό αυτή τη διαδικασία όπου επέρχεται αλλαγή σε γνωσιακό επίπεδο (επίπεδο σκέψης), επέρχεται αλλαγή και σε συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο στην πορεία, λόγω του ότι αυτά τα τρία βασικά επίπεδα είναι αλληλένδετα και επηρεάζουν άμεσα το ένα το άλλο.

 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ΓΣΘ είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση επιστημονικά τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη.​

Που εφαρμόζεται η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες τουλάχιστον, στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχει μία πληθώρα από βιβλία για το ευρύ κοινό, επιστημονικά συγγράμματα και επιστημονικά άρθρα (εμπειρική έρευνα και μετα-αναλύσεις), τα οποία υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, εφαρμοσμένη σε διαφορετικές μορφές προβλημάτων και ψυχοπαθολογίας.

 

Παραδείγματα διαγνωστικών κατηγοριών που εφαρμόζεται η ΓΣΘ είναι, οι διαταραχές της διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι ψυχώσεις, οι χρόνιες σωματικές ασθένειες, ο καρκίνος, κ.ά.

 

Άξιο επισήμανσης είναι το γεγονός, ότι η έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ συνεχώς αυξάνεται αλλά και ανανεώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, κ.α.). Επίσης και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τη ΓΣΘ ως ψυχοθεραπευτική παρέμβαση προτίμησης αυξάνονται, με γνωστό το παράδειγμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS).

 

Το NHS χρηματοδοτεί και παρέχει ΓΣΘ στους ασφαλιζόμενους που αξιολογούνται και κρίνονται από το Γενικό Ιατρό ότι χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης – ψυχοθεραπείας.

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την διά βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία.

 

Επικεντρώνεται σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα, αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία. Βοηθάει ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν τη δυσφορία και/ή τη διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

 

Θεωρείται ότι προωθεί τη θέσπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Κλινική Αξιολόγηση

Η κλινική αξιολόγηση βασίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία, αποσκοπώντας στη διάγνωση και το σχεδιασμό της θεραπείας. Υπάρχουν πολλοί τύποι ψυχολογικής αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα η κλινική συνέντευξη, τα ψυχομετρικά τεστ, τα νευρολογικά και βιολογικά τεστ. Η έγκυρη κλινική αξιολόγηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το άλφα και το ωμέγα για τη διατύπωση της κάθε περίπτωσης, όπως και για τον τρόπο που θα κατευθύνουμε τον θεραπευόμενο σχετικά με:

 

·         Ψυχοθεραπεία

·         Φαρμακοθεραπεία

·         Συνδυαστική δράση

·         Ειδική αγωγή

·         Επιπλέον εξετάσεις

Ομάδες Σχολών Γονέων

Με βάση και οδηγό τις αρχές της επιστήμης της Κοινωνικής - Οικογενειακής Ψυχολογίας, οι Ομάδες Σχολών Γονέων δημιουργήθηκαν για να συνεπικουρήσουν το σύζυγο και γονέα στο δύσκολο έργο του και θεωρούνται ότι αποτελούν την παρέμβαση της επιστήμης στην οικογενειακή προβληματική.

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων Μαρίας Χουρδάκη, που είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής – συντονιστής και συνεργάτης, είναι ο φορέας που συνδέει τα κατά τόπους παραρτήματα των Σχολών Γονέων και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ αυτών που παρακολουθούν τις εργασίες των Σχολών Γονέων.

 

Η Σχολή Γονέων, είναι ομάδα πληροφόρησης, στοχασμού και διαφοροποίησης του γονέα. Ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Αναζήτησης νέων πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Συνάντησης και επικοινωνίας. Συνειδητοποίησης ότι για το κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές λύσεις, και ο κάθε γονέας έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει. Οι Ομάδες Σχολών Γονέων, απευθύνονται σε όλους τους γονείς.

 

Βασικοί σκοποί λειτουργίας της Σχολής Γονέων είναι η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας. Η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του. Η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού. Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών χρειάζονται βασικές γνώσεις, οι οποίες προσφέρονται στους γονείς, αλλά κυρίως διαφοροποίηση της στάσης, της τακτικής των γονέων απέναντι στο παιδί σε κάθε φάση της ζωής του. Αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων και στην προστασία της ψυχικής υγείας της οικογένειας.

Συνεδρίες Συμβουλευτικής και Κλινικής Αξιολόγησης στην Αγγλική Γλώσσα

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Κλινικής Αξιολόγησης μέσα από μία πολυετή πορεία τόσο σε κλινικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Ομάδες Εφήβων

Οι Ομάδες Εφήβων με τον τρόπο λειτουργίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων που είμαι πιστοποιημένος συντονιστής και συνεργάτης, είναι ομάδες πρόληψης, συμβουλευτικής και αυτογνωσίας, εκπαιδευτικού – ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε όλους τους εφήβους. Άξιο σημασίας είναι, ότι δεν προαπαιτείται να φέρει ο έφηβος κάποιο ή κάποια θέματα για να ενταχθεί στην ομάδα. Όπως προαναφέρθηκε, οι Ομάδες Εφήβων αφορούν όλους τους εφήβους.

 

Οι στόχοι των Ομάδων Εφήβων είναι, η αυτογνωσία, το αίσθημα του ανήκειν, η προάσπιση του αισθήματος της μοναδικότητας, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η εξέλιξη τρόπων έκφρασης και η αύξηση της αυτοεπίγνωσης. Όλα αυτά επιτυγχάνονται, μέσω ποικίλων διαδραστικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων στην ομάδα.

Online Ψυχοθεραπεία
και Συμβουλευτική

Αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ο Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Αλέξανδρος N. Μουσούρος, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του Online μέσω της χρήσης του διαδικτύου και της πλατφόρμας Zoom.

 

Είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος λειτουργίας, σε περιπτώσεις που η διά ζώσης ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες ή οι συνεδρίες συμβουλευτικής, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν.

 

Άλλωστε, υπάρχει μεγάλος ερευνητικός όγκος, που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας μέσω της χρήσης του διαδικτύου. Επιπλέον, είναι ένας ασφαλής τρόπος λειτουργίας, που το άτομο ενδεχομένως να κερδίζει χρόνο αλλά και χρήμα, όπως σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων που πρέπει να καλυφθούν για να έρθει σε επαφή με τον ειδικό ψυχικής υγείας.

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας είναι επάγγελμα του σήμερα και του αύριο. Σε μία εποχή αβεβαιότητας, οι οικογένειες αγωνιούν και ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια, χωρίς αποτέλεσμα.

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 1.500.000 νέοι που χρειάζονται συστηματική επαγγελματική υποστήριξη για να βρουν τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους δρόμο. Είναι οι μαθητές από 14 ετών, οι σπουδαστές, όσοι δε σπουδάζουν, οι άνεργοι και όσοι σκέφτονται να αλλάξουν αντικείμενο και απασχόληση.

 

Μιας και επιλογή επαγγέλματος είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής, ας γίνει με γνώμονα το συνδυασμό της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των προτιμήσεων του ατόμου. Γιατί η σωστή επιλογή επαγγέλματος, πέραν του βιοποριστικού επιπέδου που σαφώς και είναι σημαντικό, είναι ένας βασικός τρόπος προώθησης ευτυχισμένων ατόμων στην κοινωνία.