ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία - Κλινική Συμβουλευτική Ψυχολογία - Κλινική Έρευνα

Ο Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής, Αλέξανδρος N. Μουσούρος, στο Ναύπλιο, έχει ειδίκευση σε ένα μεγάλο φάσμα μεθόδων ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, ενώ παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του κλάδου, μέσα από τη διαρκή συμμετοχή του σε συνέδρια και σεμινάρια.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ψυχολόγος ειδικεύεται στη:

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική
Θεραπεία (ΓΣΘ)

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση για ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων και ψυχοπαθολογίας. Μερικά από τα προβλήματα - διαταραχές που εφαρμόζεται η ΓΣΘ είναι οι διαταραχές της διάθεσης, όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές όπως, η διαταραχή πανικού, οι φοβίες, κ.α., οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, όπως η ψυχογενής ανορεξία, οι ψυχώσεις, όπως η σχιζοφρένεια, οι διαταραχές προσωπικότητας, όπως η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, οι χρόνιες σωματικές ασθένειες, κ.α.

 

Επίσης, η ΓΣΘ μπορεί να εφαρμοστεί και σε «πιο καθημερινά θέματα», όπως η διαχείριση του στρες, η διαχείριση του θυμού, η διαχείριση του πένθους, η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, κ.ά.

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία χρησιμοποιείται ως το εργαλείο προς την αυτογνωσία και τη διαχείριση καθημερινών καταστάσεων και θεμάτων. Σαφώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο επίλυσης κρίσεων και πιο έντονων προβλημάτων. Λειτουργεί ως βάση για τη μετέπειτα δέσμευση του ατόμου αν βεβαίως το επιθυμεί, για μια πιο εις βάθος ψυχοθεραπευτική παρέμβαση με το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό Μοντέλο (ΓΣΘ).

Κλινική Έρευνα

Η Κλινική Έρευνα ως το εργαλείο «μεταφοράς» και παρουσίασης της κλινικής πρακτικής, με στατιστικούς όρους μετρήσιμους και συγκρίσιμους. Είναι ο επιστημονικός τρόπος που συνδέει το κλινικό έργο του ειδικού της ψυχικής υγείας με το τι πραγματικά συμβαίνει, και αν οι τρόποι και οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας όντως λειτουργούν στην πράξη (αποτελεσματικότητα).

 

Η κλινική έρευνα είναι υψίστης σημασίας αναφορικά με το επάγγελμα του ψυχολόγου, και μέσω αυτής διατηρούνται ή αλλάζουν οι τρόποι προσέγγισης των προβλημάτων και της ψυχοπαθολογίας. Μέσω της έρευνας επέρχεται η αλλαγή και η βελτίωση στον κλάδο της ψυχικής υγείας.

Ομάδα Σχολών Γονέων

Η Ομάδα Σχολών Γονέων αξιοποιείται ως μέσο στήριξης του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας. Εστιάζοντας στην εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του. Στη διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού. Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών χρειάζονται βασικές γνώσεις, οι οποίες προσφέρονται στους γονείς. Κύριος στόχος είναι η διαφοροποίηση της στάσης, της τακτικής των γονέων απέναντι στο παιδί σε κάθε φάση της ζωής του, με απώτερο σκοπό την πρόληψη προβλημάτων και στην προστασία της ψυχικής υγείας της οικογένειας.

Ομάδα Εφήβων

Η Ομάδα Εφήβων λειτουργεί ως μέσο πρόληψης, συμβουλευτικής και αυτογνωσίας, εκπαιδευτικού – ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε όλους τους εφήβους, ανεξαρτήτως θέματος και προβλήματος.

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την επιλογή επαγγέλματος και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Μιας και επιλογή επαγγέλματος είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής, ας γίνει με γνώμονα το συνδυασμό της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των προτιμήσεων του ατόμου.

 

Γιατί η σωστή επιλογή επαγγέλματος, πέραν του βιοποριστικού επιπέδου που σαφώς και είναι σημαντικό, είναι ένας βασικός τρόπος προώθησης ευτυχισμένων ατόμων στο κοινωνικό σύνολο.